Pardavimų dinamika
Paskutinis mėnuo - prognozė apskaičiuojama ekstropoliuojant pagal paskutinių 30 d. greitį
Sukritusių pardavimų dalis naujuose projektuose (pre-sales)
Likusių pardavimų dalis